ADVOKATSKA KANCELARIJA SA SVEOBUHVATNIM
ODGOVORIMA ZA SVA PRAVNA PITANJA

ADVOKATSKA KANCELARIJA SA SVEOBUHVATNIM
ODGOVORIMA ZA SVA PRAVNA PITANJA

Korporativno pravo i biznis

Od momenta kada se stvori inovativna ideja za osnivanje kompanije, sama organizacija poslovanja i opredeljenje načina vođenja kompanije je specifična odluka koju je potrebno doneti u bitnim momentima poslovanja.
Korporativno okruženje današnjice, uz brz protok informacija, donošenje pravih odluka predstavlja ključ uspeha svake kompanije. Nije jednostavno doneti prave odluke.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević

Advokatska kancelarija Gordana Dobrosavljević je osnovana sa ciljem da pruža klijentima najbolju moguću pravnu pomoć i podršku pri realizovanju potreba klijenata.

Slušajući šta je važno klijentima, pružajući praktične savete i podršku uspostavili smo dobar odnos sa klijentima  što je dalo dobre rezultate.

Poverenje u odnosu sa klijentom je način na koji gradimo odnos i buduću saradnju a što naši klijenti prepoznaju te nam se i vraćaju.

Naknade šteta

Naknada nematerijalne štete za fizička lica podrazumeva naknadu za pretrpljeni strah, fizički i psihički (duševni) bol, naruženost, umanjenje životne aktivnosti, a za pravna lica podrazumeva povredu poslovnog ugleda.
U okviru sudskog postupka ova naknada se manifestuje kroz materijalni momenat u odnosu na veštačenje i sudsku praksu u smislu da se naknadom može nadomestiti nematerijalni nedostatak a da se time ne stiče nesrazmerna dobit.

naknada-stete

Radno pravo

Advokatska kancelarija Dobrosavljević može da ponudi razne usluge vezane za primenu radnog prava sa posebnim akcentom na izradu politike i procedure u vezi sa radom, bezbednosti zdravlja na radu, a u skladu sa zakonskom procedurom.

Našim klijentima pružamo podršku da konstituišu akte vezane za primenu Zakona o radu  i Zakona o bezbednosti zdravlja na radu i vezanih akata kako bi poboljšali njihov kadrovski kapital.

naknada-stete

Naknade šteta

Naknada nematerijalne štete za fizička lica podrazumeva naknadu za pretrpljeni strah, fizički i psihički (duševni) bol, naruženost, umanjenje životne aktivnosti, a za pravna lica podrazumeva povredu poslovnog ugleda.
U okviru sudskog postupka ova naknada se manifestuje kroz materijalni momenat u odnosu na veštačenje i sudsku praksu u smislu da se naknadom može nadomestiti nematerijalni nedostatak a da se time ne stiče nesrazmerna dobit.

Radno pravo

Advokatska kancelarija Dobrosavljević može da ponudi razne usluge vezane za primenu radnog prava sa posebnim akcentom na izradu politike i procedure u vezi sa radom, bezbednosti zdravlja na radu, a u skladu sa zakonskom procedurom.

Našim klijentima pružamo podršku da konstituišu akte vezane za primenu Zakona o radu  i Zakona o bezbednosti zdravlja na radu i vezanih akata kako bi poboljšali njihov kadrovski kapital.

Izvršni postupci i Naplate potraživanja

Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju je specifična kako za klijente koji su poverioci  tako i za klijente koji su dužnici u obligacionom odnosu. Poverioci i dužnici mogu biti kako pravna tako i fizička lica.

Česti problemi u praksi su spore naplate potraživanja dužnika. Na taj način bi poverioci narušili dobar poslovni odnos sa klijentom dužnikom. Međutim kako često ne postoji druga mogućnost, pribegava se pokretanju izvršnih postupaka sa ciljem da se naplati svoje potraživanje.

Krivični i prekršajni postupci

Krivični postupak je deo kaznenog prava zajedno sa prekršajnim pravom i privrednim prestupima čini jednu celinu čiji je ishod utvrđivanje krivične odgovornosti pa i primena krivičnih sankcija shodno Zakonu o krivičnom postupku i Krivičnim zakoniku.

Advokatska kancelarija  Gordana Dobrosavljević pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja u krivičnim postupcima bilo da se radi o okrivljenom licu ili oštećenom.

Zakažite besplatnu konsultaciju odmah

Ius est ars boni et aequi

Pravo je veština (umetnost) dobrote i jednakosti (pravde)

Publikacije

Call Now Button
VIBER