Izvršni postupci / Naplate potraživanja

Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju je specifična kako za klijente koji su poverioci  tako i za klijente koji su dužnici u obligacionom odnosu.

Poverioci i dužnici mogu biti kako pravna tako i fizička lica.

Izvršni poverioci često pribegavaju pokretanjem izvršnih sudskih postupaka u cilju naplate svog potraživanja. Najčešća sredstva koja se koriste u cilju naplate potraživanja su nalog NBS da se izvrši blokada računa izvršnog dužnika kao i popis, procena i prodaja pokretnih i nepokretnih stvari koje koriste javni izvršitelji u cilju naplate potraživanja.

Takođe, izvršni dužnici mogu biti u situaciji da nisu u mogućnosti da isplate dugovano te zbog ne poznavanja opcija koje predlaže Zakon o izvršenju i obezbeđenju zapadnu u još veću dužničku docnju i tada nastaje još veći problem.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević pruža usluge pravne zaštite kako poverilaca tako i dužnika u izvršnim postupcima i to:

  • Vođenje postojećih pokrenutih izvršnih postupaka do realizacije naplate potraživanja
  • Pokretanje novih postupaka – podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kao i na osnovu izvršnih isprava
  • Pravna pomoć u naplati potraživanja u predsudskoj fazi, sastav Opomena pred utuženje, u sudskoj fazi sastavljanje raznih akata, zastupanje na mogućim ročištima kao i druge neophodne pravne  radnje u cilju brže naplate potraživanja
  • Pružanje pravne pomoći izvršnim dužnicima u cilju lakšeg načina rešenja dužničke situacije
  • Zaštita prava dužnika u sudskim postupcima
  • Posredovanje u komunikaciji između poverioca i dužnika radi realizacije poverilačko – dužničkog odnosa

 

Nemo beneficia in calendario scribit – Niko ne beleži dobročinstva u dužničke knjige. Seneka.

Nemo dat, quod non habet – Niko ne daje što nema.

Izvori:

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Call Now Button
VIBER