Kvalitetno obrazovanje kao zajednički cilj

U korelaciji sa državnim obrazovanjem, privatno obrazovanje sve više uzima maha u našoj zemlji. Na tom putu ispraćeno je nevericom i brojnim predrasudama. Važnije od toga da se favorizuje...