Stečaj

Stečaj predstavlja postupak reorganizacije poslovanja pravnog lica kao dužnika koji je sam po sebi složen proces za svako pravno lice koje prolazi kroz postupak.

Prema Zakonu o stečaju stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije. Najjednostavnije je prepustiti vođenje ovog kompleksnog postupka nekome u koga imate puno poverenje.

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine. Stečaj omogućava kolektivno i srazmerno namirenje stečajnih poverilaca, u skladu sa Zakonom o stečaju.

U stečajnom postupku svim poveriocima obezbeđuje se jednak tretman i ravnopravan položaj poverilaca istog isplatnog reda odnosno iste klase u postupku reorganizacije.

Stečajni postupak se sprovodi tako da omogući ostvarivanje najveće moguće vrednosti imovine stečajnog dužnika i najvećeg mogućeg stepena namirenja poverilaca u što kraćem vremenu i sa što manje troškova.
Postupak  za poverioce se pokreće podnošenjem prijave potraživanja stečajnom upravniku odn. Licu koje ovlasti Agencija za stečajne upravnike.

Takođe, postupak za pravno lice u stečaju pokreće se pred Privrednim sudom – stečajnim odeljenjem. Stečajni postupak sprovodi sud određen zakonom kojim se uređuje nadležnost sudova.

Izvršne radnje u stečajnom postupku sprovodi stečajni sudija u skladu sa ovim zakonom.

Stečajni postupak sprovodi sud na čijem području je sedište stečajnog dužnika.

Pravna pomoć se sastoji iz:

  • Sačinjavanja i podnošenja Prijave potraživanja
  • Zastupanje pravnih lica u toku stečajnog postupka
  • Komunikacija, posredovanje u pravnom odnosu sa Stečajnim upravnikom
  • Angažovanje stručnjaka iz raznih oblasti u cilju prevazilaženja stečajnog postupka

Izvori:

Zakon o stečaju 
Uredba o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa

VIBER
Call Now Button