O nama

Advokatska kancelarija
Gordana Dobrosavljević

Advokatska kancelarija Gordana Dobrosavljević je osnovana sa ciljem da pruža klijentima najbolju moguću pravnu pomoć i podršku pri realizovanju potreba klijenata.

Slušajući šta je važno klijentima, pružajući praktične savete i podršku uspostavili smo dobar odnos sa klijentima  što je dalo dobre rezultate.

Poverenje u odnosu sa klijentom je način na koji gradimo odnos i buduću saradnju a što naši klijenti prepoznaju te nam se i vraćaju.

Ova kancelarija je u potpunosti posvećena svojim klijentima, razumevanju njihovih potreba i pružanju najkvalitetnijih usluga kao odgovor na njihove potrebe.

Lični odnos sa klijentom je osnova za uspostavljanje dobre saradnje koja je u poslovanju najbitnija.

Advokat Gordana Dobrosavljević  duži vremenski period pruža klijentima  punu pravnu pomoć i podršku koja se sastoji u pružanju pravne usluge savetovanja i zastupanja u oblasti privrednog prava, krivičnog prava i građanskih prava. O mom iskustvu možete videti više informacija na  Linkedin profilu.

Ignorantia iuris nocet
Nepoznavanje zakona škodi tj.ne opravdava

Glavni fokus je u sledećim oblastima: korporativno i poslovno pravo, ugovorno pravo, zaštita konkurencije i opšta regulativa, porodični odnosi i brak, nasledni odnosi, izvršni postupci i naplate potraživanja, radno pravo, pružanje pravne pomoći u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, javnih nabavki i tenderskog poslovanja kao i zastupanja pred nadležnim sudovima i državnim institucijama.

Zastupamo i maloletna lica bilo kao svedoke ili oštećena lica bilo kao i osumnjičena ili okrivljena lica u svim postupcima štiteći njihova prava i njihove interese u potpunosti.

Rešavanje izazova parničnih sporova, iskustvo, pružanje pomoći i postignuti rezultati su stubovi uspeha u advokatskoj kancelariji Dobrosavljević.

Izuzetno smo ponosni što sarađujemo sa našim klijentima na rešavanju njihovih teških i problematičnih predmeta.

Naš posao je razumevanje vašeg posla.

VIBER
Call Now Button