Nepokretnosti / Legalizacija / Uknjiženje

Postupak prometa nepokretnostima bilo da ste prodavac  ili kupac nije uvek jednostavno. Advokatska kancelarija Dobrosavljević može Vam pružiti sve relevantne pravne savete i pomoć prilikom kupoprodaje nepokretnosti.

Stvarna prava na nepokretnostima  podrazumevaju i sticanje prava svojine nad nepokretnostima, upis raznih stvarnih prava kako što je npr. pravo službenosti, prava upotrebe zemljišta, sticanje prava svojine putem održaja ( na osnovu proteka vremena upotrebe prava svojine) i restitucija.

Pružanje pomoći se sastoji od:

  • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji
  • Pribavljanje lista nepokretnosti
  • Podnošenje zahteva i okončanje procedure uknjižbe ili legalizacije
  • Upisivanje novoizgrađenog objekta u katastar nepokretnosti
  • Izrada Ugovora o zakupu
  • Vršenje zabeležbi raznih prava nad nepokretnostima
  • Postupak ozakonjenja objekata
  • Sastavljanje Ugovora o izgradnji objekata
  • Pribavljanje svih potrebnih dozvola

Izvori:

Zakon o ozakonjenju objekata

VIBER
Call Now Button