• +381 64 1426989
 • kancelarija@advokaticabeograd.rs
 • 08:00-17:00

Nepokretnosti / Legalizacija / Uknjiženje

Postupak prometa nepokretnostima bilo da ste prodavac  ili kupac nije uvek jednostavno. Advokatska kancelarija Dobrosavljević može Vam pružiti sve relevantne pravne savete i pomoć prilikom kupoprodaje nepokretnosti.

Stvarna prava na nepokretnostima  podrazumevaju i sticanje prava svojine nad nepokretnostima, upis raznih stvarnih prava kako što je npr. pravo službenosti, prava upotrebe zemljišta, sticanje prava svojine putem održaja ( na osnovu proteka vremena upotrebe prava svojine) i restitucija.

Pružanje pomoći se sastoji od:

 • Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji
 • Pribavljanje lista nepokretnosti
 • Podnošenje zahteva i okončanje procedure uknjižbe ili legalizacije
 • Upisivanje novoizgrađenog objekta u katastar nepokretnosti
 • Izrada Ugovora o zakupu
 • Vršenje zabeležbi raznih prava nad nepokretnostima
 • Postupak ozakonjenja objekata
 • Sastavljanje Ugovora o izgradnji objekata
 • Pribavljanje svih potrebnih dozvola

Izvori:

Zakon o ozakonjenju objekata

Call Now Button
VIBER