22
јун

Dostupna demo platforma novog portala javnih nabavki

Demo verzija portala javnih nabavki dostupna u cilju primene novog Zakona o javnim nabavkama koji počinje sa primenom od 01. jula 2020. godine.

Paragraf