Radno pravo

Advokatska kancelarija Dobrosavljević može da ponudi razne usluge vezane za primenu radnog prava sa posebnim akcentom na izradu politike i procedure u vezi sa radom, bezbednosti zdravlja na radu, a u skladu sa zakonskom procedurom.

Našim klijentima pružamo podršku da konstituišu akte vezane za primenu Zakona o radu  i Zakona o bezbednosti zdravlja na radu i vezanih akata kako bi poboljšali njihov kadrovski kapital.

Vršimo savetodavni rad sa klijentima kao i praćenje svih izmena i dopuna zakonskih akata i na taj način pomažemo klijentima da budu u svakom momentu informisani o svim novinama u zakonskoj proceduri.

Pravna pomoć obuhvata:

  • Izrada Ugovora o radu
  • Kreiranje dokumentacije o svim varijantama raskida radnog odnosa
  • Pravna zaštita prava privrednih društava i zaposlenih
  • Izrada opštih akata vezanih za radnu oblast kao i
  • Kolektivno pregovaranje
  • Pružanje pismenih mišljenja i odgovora na pitanja klijenata u vezi sa radnim odnosima
  • Zastupanje kako privrednih društava u radnim parnicama tako i radnika u radnim parnicama,

Pacta dant leges – Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.

Pacta sunt servanda – Ugovora se valja držati.

Izvori:

Zakon o radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

VIBER
Call Now Button