Postupci u Javnim nabavkama

Shodno Zakonu o javnim nabavkama nabavka određenih dobara ima svoje dve strane –  aspekt učestvovanja naručioca kao i aspekt učestvovanja ponuđača.

Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki koje sprovode naručioci ili drugi subjekti u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova, okvirnog sporazuma, kao i sprovođenja konkursa za dizajn.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević sarađuje i sa naručiocima kao i sa ponuđačima što podrazumeva formiranje tenderske dokumentacije, sačinjavanje ponuda kao i posredovanje u zaključenju Ugovora o javnoj nabavci.

Kancelarija je posebno orjentisana na

  • savetodavni rad
  • pripremu pravnih mišljenja
  • pokretanje postupka zaštite prava u postupku zaštite prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i Upravnim sudom.

Posebnu ulogu poseduje Republička komisija za zaštitu prava ponuđača čime se potvrđuje pravni okvir postupanja naručioca i ponuđača. Pred nadležnim organom se preispituju sve odluke koje su donete u postupku javne nabavke i time se potvrđuju ili poništavaju odluke i štite prava i naručilaca i ponuđača.    

Izvori:

Portal javnih nabavki

Zakon o javnim nabavkama

VIBER
Call Now Button