Porodično pravo / brak

Porodica i brak su osnovne i najvažnije vrednosti u ovakvom dinamičnom životnom okruženju. Porodični odnosi predstavljaju skup različitih odnosa unutar porodice.

Najistaknutija pitanja iz ove oblasti prava su razvod braka, zakonska izdržavanja, pravo stanovanja (habitatio) i nasilje u porodici.

Razvod braka se može pravno realizovati sporazumno i tužbom. Sporazumni razvod braka je najpraktičniji i najjednostavniji način rešavanja situacije između supružnika kada je moguće postići dogovor oko razvoda braka, deobe zajedničke imovine, vršenja roditeljskog prava, plaćanja izdržavanja (alimentacije) i oko starateljstva nad decom. Tužbom se mogu sva navedena pitanja pokrenuti pred nadležnim sudom u svakom momentu ukoliko se stranke nisu usaglasile oko navedenih pitanja.

Postoji i mogućnost posredovanja – postupak mirenja pre pokretanja postupka pred sudom.

Habitatio odnosno pravo stanovanja se konstituiše u korist maloletne dece i drugog roditelja do punoletstva dece ukoliko ne poseduju pravo svojine na nekoj drugoj nepokretnosti. Ovo pravo je ustanovljeno u korist prvenstveno dece supružnika i njihove zaštite do punoletstva.

Pravo izdržavanja predstavlja zakonsku obavezu drugog roditelja ili supružnika koje se konstituiše sudskom odlukom u posebnom postupku ili u okviru brakorazvodne parnice. Pravo izdržavanja mogu steći deca, roditelji, bračni i vanbračni partneri.

Advokatska kancelarija Dobrosavljević će pružiti podršku svakom klijentu u ovakvim i sličnim situacijama štiteći i zastupajući njegove interese u skladu sa zakonom te je moguće dobiti pravne usluge:

  • Podnošenje tužbe za razvod braka
  • Sastav predloga za sporazumni razvod braka
  • Podnošenje tužbe  za konstituisanje prava stanovanja
  • Podnošenje tužbe za izdržavanje
  • Zastupanje u postupcima porodičnog nasilja

Iustitia est constans et perpetua voluntas isu suum cuique tribuendi – Pravo je postojana i neprekidna volja da se svakom dodeli ono što mu pripada. Justinijan.

Izvori:

Porodični zakon

Zakon o parničnom postupku

Call Now Button
VIBER