01
јун

Objedinjeni sistem naplate sudskih taksi bez dostavljanja dokaza o uplati

Projekat „Vladavina prava“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Ministarstvom pravde, Visokim savetom sudstva, Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, sproveo je izmene u programu za automatsko vođenje predmeta u osnovnim i višim sudovima (AVP), a koje se odnose na sudske takse.

Istovremeno, u saradnji sa Upravom za trezor Ministarstva finansija uveden je Centralni sistem za sudske takse – CSST, koji će omogućiti automatsko rasknjižavanje uplata kroz sistem, te više neće postajati potreba za dostavljanjem uplatnica kao dokaza o uplati za sve takse razrezane na ovaj način. Da bi ova funkcionalnost bila omogućena, predviđeno je automatsko dodeljivanje jedinstvenog poziva na broj od strane AVP sistema za svaku razrezanu taksu.

Shodno navedenom, neophodno je da se prilikom uplate svake takse razrezane na ovaj način, uplata vrši pozivom na navedeni jedinstveni broj, te da se nove takse ubuduće ne uplaćuju unapred i na stari poziv na broj.

Izvor: paragraf.rs