01
јун

Mere EU za bezbedna putovanja nakon Korona virusa

Evropska komisija otkrila je niz mera čija je svrha da osiguraju bezbedan način na koji će ljudi ponovo moći da putuju, u trenutku dok vlade pokušavaju da ožive turizam i avio-kompanije koje je zaustavio korona virus.

U pitanju su mere za sve vrste transporta: avionom, vozom, automobilom, autobusom i minibusom.

Opšte smernice

– Putnici se ohrabruju da kupuju karte, rezervišu mesta i prijave se preko interneta.

– Putnici treba da nose zaštitne maske, posebno tamo gde se ne mogu sve vreme u potpunosti poštovati mere fizičke distance. Maske ne moraju biti medicinske.

– Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.

– Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na železničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima javnog gradskog prevoza.

– Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih postaviti na način koji garantuje održavanje fizičke distance.

– U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.

– Osoblje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu.

– Sredstva za dezinfekciju moraju da budu dostupna, a vozila treba redovno čistiti i dezinfikovati

– Hrana, piće i drugi proizvodi možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.

– Trgovine oslobođene plaćanja državnih nameta i druge trgovine treba da kontrolišu kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograniče broj kupaca. Treba da pojačaju čišćenje i da postave zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavaca.

– Mobilne aplikacije sa merama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj bazi. Takve aplikacije bi trebalo da funkcionišu i prekogranično.

Vazdušni saobraćaj

U sledećim nedeljama doneće se protokoli koji bi trebalo da uključuju sledeće mere:

– treba pojačati ventilaciju vazduha, vazdušnim filtriranjem poput onog u bolnicama i vertikalnim protokom vazduha,

– kretanje u avionu treba ograničiti i smanjiti interakciju sa posadom,

– upravljanje protokom putnika: raniji dolazak putnika na aerodrom; korišćenje elektronskog prijavljivanja ili njegovo obavljanje na automatima; smanjenje kontakta prilikom predaje prtljaga, sigurnosnog pregleda i provere dokumenata, kao i tokom ukrcavanja, iskrcavanja i preuzimanja prtljaga,

– ranije naručivanje usluga i obroka treba obaviti, kada je moguće, u vreme rezervacije.

Auto-put

– Na terminalima, mestima za odmor uz auto-put, parkiralištima, benzinskim pumpama treba održavati visok nivo higijene.

– Na granicama treba upravljati protokom putnika.

– Tamo gde se ne mogu osigurati zadovoljavajući nivoi javnog zdravlja treba razmotriti zatvaranje granica.

Autobusi i minibusevi

– Zadnja vrata treba da se koriste za ulazak putnika, a vozila da se provetravaju otvaranjem prozora a ne uključivanjem klimatizacije.

– Sedenje treba organizovati tako da porodice sede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno treba da sede odvojeno.

– U minibusevima putnici neće smeti da sednu pored vozača ukoliko nije moguća fizička odvojenost.

– Ako je moguće, putnici će se sami brinuti o svom prtljagu.

Železnica

– Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati ako je potrebno smanjiti protok putnika.

– Železnički prevoznici treba da uvedu obaveznu rezervaciju mesta u međugradskim i regionalnim vozovima.

– Na kratkim relacijama putnici treba da ostave prazna sedišta između sebe, osim onih koji su iz istih domaćinstava.

– Železnički prevoznici treba da broje putnike, posebno u prigradskim vozovima.

– Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako ne mogu da se osiguraju odgovarajući nivoi javnog zdravlja.

– Treba ohrabrivati putovanja u terminima kada nije najveća gužva uvođenjem finansijskih podsticaja i olakšica poput prilagođavanja cena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbegle velike grupe putnika.

– Vrata treba da se otvaraju na svakoj stanici automatski ili će ih vozač otvarati ručno.

Izvor: paragraf.rs